Tokyo

COMTESSE BOUTIQUE
The Teikoku Hotel Plaza 1F
1-1-1, Uchisaiwai-cho, Chiyoda-ku
Tokyo, 100-0011
Tel. 03-3501-6617

COMTESSE at NIHOMBASHI MITSUKOSHI HONTEN 
Main Building 6F, 1-4-1
Nihombashi Muro-machi
Chuo-ku, Tokyo, 103-800
03-3245-1354

COMTESSE at NIHOMBASHI TAKASHIMAYA
2F, 2-4-1, Nihombashi, Chuo-ku
Tokyo, 103-8265
Tel. 03-3271-1007

Nagoya

COMTESSE at NAGOYA MATSUZAKAYA
Main Building 2F, 3-16-1, Sakae, Naka-ku
Nagoya City, 460-8430
Tel. 052-264-2445

Kyoto

COMTESSE at KYOTO TAKASHIMAYA
2F, 52, Shijo-dori Kawaramachi
Nishiiru Shin-cho, Shimo-gyo-ku
Kyoto City, 600-8520
Tel. 075-221-8811

Fukuoka

COMTESSE at HAKATA DAIMARU
Elgala 2F, East Building
1-4-1,Tenjin, Chuo-ku
Fukuoka City, 810-8717
Tel. 092-762-7397

Kagoshima

COMTESSE at KAGOSHIMA YAMAKATAYA
1Gou-kan 3F, 3-1, Kinsei-cho
Kagoshima City, 892-8601
Tel. 099-227-6420